Flaga Polski

POLSKA

Godło Polski
Każda ilustracja otwiera się w nowym oknie

UWAGA!!
Poszczególne nominały w seriach były wydawane w różnych latach - banknoty posegregowano według nominałów w seriach.

Generalne Gubernatorstwo Warszawskie

W dniu 9 grudnia 1916 roku Zarząd Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego powołal instytucję bankową - Polską Krajową Kasę Pożyczkową, która miała możliwość wydawania na terenach okupowanych biletów, będących prawnym środkiem płatniczym. Wyemitowano dwie serie. Pierwsza z napisem "...jenerał-gubernatorstwa...", druga z napisem "...Generał-Gubernatorstwa".

Strona główna Strona odwrotna Uwagi
1/2 marki polskiej 1/2 marki polskiej pol # 007
1/2 marki polskiej (09.12.1916)
10 marek polskich 10 marek polskich pol # 012
10 marek polskich (09.12.1916)

Rzeczpospolita Polska - waluta markowa

11 listopada 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa przeszła pod zarząd polski. Marka polska pozostała pieniądzem obiegowym i nie było różnicy między nowo wprowadzonymi banknotami emitowanymi od 1919 roku, a emitowanymi poprzednio, w okresie okupacji.
Poszczególne emisje miały daty:

Marka polska przestała być prawnym środkiem płatniczym w Polsce od 1 lipca 1924 roku.

Strona główna Strona odwrotna Uwagi
1/2 marki polskiej 1/2 marki polskiej pol # 030
1/2 marki polskiej (07.02.1920)
1 marka polska 1 marka polska pol # 023
1 marka polska (23.08.1919)
10 marek polskich 10 marek polskich pol # 025
10 marek polskich (23.08.1919)
20 marek polskich 20 marek polskich pol # 026
20 marek polskich (23.08.1919)
100 marek polskich 100 marek polskich pol # 027
100 marek polskich (23.08.1919)
500 marek polskich 500 marek polskich pol # 028
500 marek polskich (23.08.1919)
1000 marek polskich 1000 marek polskich pol # 029
1000 marek polskich (23.08.1919)
5000 marek polskich 5000 marek polskich pol # 031
5000 marek polskich (07.02.1920)

Rzeczpospolita Polska - waluta złotowa - Ministerstwo Skarbu RP

14 kwietnia 1924 roku zmieniono system pieniężny w Polsce. Wprowadzono walutę złotową i wymieniano marki polskie na złote w stosunku 1.800.000 mkp za 1 złoty. Z powodu braku odpowiedniej ilości monet, od kwietnia 1924 roku wprowadzono tzw. "bilety zdawkowe" o nominałach groszowych, które były w obiegu do 1 listopada 1924 roku, po czym zostały wymienione na monety zdawkowe. Miały one charakter tymczasowy, gdyż zastępowały bilon. Częściowo wykonane były poprzez nadruki na fragmentach banknotów 500.000 mkp oraz 10.000.000 mkp, częściowo miały swój własny wzór. Bilety te zawierały wizerunki przyszłych polskich monet groszowych.
Ministerstwo Skarbu emitowało też "bilety państwowe", o nominałach 2 i 5 złotych. Wszystkie emisje Ministerstwa Skarbu zostały wycofane z obiegu do końca 1931 roku.

Rzeczpospolita Polska - waluta złotowa - Bank Polski

Przy zmianie systemu pieniężnego w Polsce powołano do życia nową instytucję emisyjną - Bank Polski. Jego banknoty stały się prawnym środkiem płatniczym w Polsce od 24 kwietnia 1924 roku. Na początku wprowadzono do obiegu banknoty o nominałach złotowych, ale przygotowane w 1919 roku jeszcze przez PKKP. Miały one nominały: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 złotych.

Strona główna Strona odwrotna Uwagi
100 złotych 100 złotych pol # 057
100 złotych (28.02.1919)
500 złotych 500 złotych pol # 058
500 złotych (28.02.1919)

Rzeczpospolita Polska - waluta złotowa - Bank Polski - lata 1924-1926

Kolejnymi emisjami wprowadzanymi do obiegu przez Bank Polski były już jego własne "bilety bankowe". Emisje te miały daty:

W okresie tym nastąpiło załamanie gospodarcze w przemyśle, handlu i rolnictwie, co spowodowało spadek wartości polskiej złotówki z 5,18 złotego do 10,55 złotego za dolar USA.

Rzeczpospolita Polska - waluta złotowa - Bank Polski - lata 1928-1938

Dopiero w końcu 1927 roku ustabilizowano polską gospodarkę i polski pieniądz. Kurs do dolara udało się ustalić na poziomie 8,91 złotego za dolar USA. Bank Polski zaczął wprowadzać do obiegu kolejne emisje banknotów. Miały one daty:

Strona główna Strona odwrotna Uwagi
2 złote 2 złote pol # 076
2 złote (26.02.1936)
5 złotych 5 złotych pol # 072
5 złotych (02.01.1930)
10 złotych 10 złotych pol # 069
10 złotych (20.07.1929)
20 złotych 20 złotych pol # 077
20 złotych (11.11.1936)
50 złotych 50 złotych pol # 071
50 złotych (01.09.1929)
100 złotych 100 złotych pol # 075
100 złotych (09.11.1934)

Okupacja niemiecka - waluta złotowa - Bank Emisyjny - emisja 1940 roku

W pierwszych miesiącach II wojny światowej wykorzystywane były dawne polskie banknoty. Na banknotach 100 złotowych emisji roku 1932 i 1934 okupant nadrukował niemieckie napisy: "Generalgouvernement fur die bezetzen polnischen Gebiete". Już w marcu 1940 roku nowoutworzony Bank Emisyjny z siedzibą w Krakowie emitował nowy wzór banknotów. Noszą one datę 1 marca 1940 roku. Seria zawierała banknoty o nominałach: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 złotych.

Strona główna Strona odwrotna Uwagi
10 złotych 10 złotych pol # 094
10 złotych (01.03.1940)
20 złotych 20 złotych pol # 095
20 złotych (01.03.1940)
50 złotych 50 złotych pol # 096
50 złotych (01.03.1940)
100 złotych 100 złotych pol # 097
100 złotych (01.03.1940)
500 złotych 500 złotych pol # 098
500 złotych (01.03.1940)

Okupacja niemiecka - waluta złotowa - Bank Emisyjny - emisja 1941 roku

Z datą 01 sierpnia 1941 roku Bank Emisyjny wydał nową serię banknotów, ale już tylko nominały: 1, 2, 5, 50 i 100 złotych. Były bardzo podobne do poprzedniej, różniły się znakami wodnymi, drobnymi elementami rysunku i oczywiście datą.

Strona główna Strona odwrotna Uwagi
1 złoty 1 złoty pol # 099
1 złoty (01.08.1941)
2 złote 2 złote pol # 100
2 złote (01.08.1941)
5 złotych 5 złotych pol # 101
5 złotych (01.08.1941)
50 złotych 50 złotych pol # 102
50 złotych (01.08.1941)
100 złotych 100 złotych pol # 103
100 złotych (01.08.1941)

Polska Rzeczpospolita Ludowa - Narodowy Bank Polski - emisja 1944 roku

Już 24 sierpnia 1944 roku PKWN wydał dekret, na mocy którego Centralna Kasa Skarbowa otrzymała prawo do emisji "biletów skarbowych", które miały zastąpić banknoty Banku Emisyjnego oraz marki niemieckie na terenach wyzwolonych. Banknoty te nosiły datę 1944 i wyemitowano je w nominałach: 50 groszy, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 złotych. Drukowane były w Moskwie, a weszły do obiegu 27 sierpnia 1944 roku. Dodruki były robione już w Polsce, w Krakowie i w Łodzi.

Polska Rzeczpospolita Ludowa - Narodowy Bank Polski - lata 1945-1947

Dnia 15 stycznia 1945 roku funkcje Centralnej Kasy Skarbowej przejął Narodowy Bank Polski. Jego pierwszym banknotem było 1000 złotych z datą 1945, wprowadzone do obiegu 1 września 1945 roku. Kolejne emisje nosiły daty:

Banknoty te były prawnym środkiem płatniczym w Polsce do 29 października 1950 roku, tj. do zmiany systemu pieniężnego.

Strona główna Strona odwrotna Uwagi
1 złoty 1 złoty pol # 123
1 złoty (15.05.1946)
2 złote 2 złote pol # 124
2 złote (15.05.1946)
5 złotych 5 złotych pol # 125
5 złotych (15.05.1946)
10 złotych 10 złotych pol # 126
10 złotych (15.05.1946)
20 złotych 20 złotych pol # 127
20 złotych (15.05.1946)
20 złotych 20 złotych pol # 130
20 złotych (15.07.1947)
100 złotych 100 złotych pol # 129
100 złotych (15.05.1946)
100 złotych 100 złotych pol # 131
100 złotych (15.07.1947)
1000 złotych 1000 złotych pol # 122
1000 złotych (15.01.1946)
1000 złotych 1000 złotych pol # 133
1000 złotych (15.07.1947)

Polska Rzeczpospolita Ludowa - Narodowy Bank Polski - emisja 1948 roku

Zmiana ustroju pieniężnego w roku 1950 była przeprowadzona na mocy ustawy z 28 października tego roku. Wymiana pieniędzy nastąpiła między 30 października, a 5 listopada. Wprowadzono nowy wzór banknotów noszących datę 1 lipca 1948 roku. 1 złoty był równy 0,222168 grama czystego złota. Wymiana była przeprowadzana w stosunku 100 starych złotych = 3 nowe złote dla cen i płac oraz 100 starych złotych = 1 nowy złoty dla gotówki. Od 8 listopada banknoty starego wzoru zostały unieważnione. Seria nowych banknotów miała nominały: 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 złotych i została 29 października 1965 roku powiększona o kolejny banknot z nominałem 1000 złotych, ale już o innym wzorze.

Strona główna Strona odwrotna Uwagi
2 złote 2 złote pol # 134
2 złote (01.07.1948)
20 złotych 20 złotych pol # 137
20 złotych (01.07.1948)
50 złotych 50 złotych pol # 138
50 złotych (01.07.1948)
100 złotych 100 złotych pol # 139
100 złotych (01.07.1948)

Polska Rzeczpospolita Ludowa - Narodowy Bank Polski - emisje z lat 1974-1990

Od roku 1974 Narodowy Bank Polski stopniowo wprowadzał nowe wzory banknotów, ze staranniejszą szatą graficzną, o jednakowych wymiarach, przedstawiające portrety sławnych Polaków. Początkowo wprowadzono nominały: 50, 100, 200, 500 i 1.000 złotych. Później seria była uzupełniana o kolejne nominały: 2.000, 10, 20, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 złotych. Banknot o nominale 200.000 złotych miał inny wzór i szybko został wycofany z obiegu.

Strona główna Strona odwrotna Uwagi
10 złotych 10 złotych pol # 148
10 złotych
01.06.1982
Józef Bem
20 złotych 20 złotych pol # 149
20 złotych
01.06.1982
Romuald Traugutt
50 złotych 50 złotych pol # 142
50 złotych
09.05.1975, 01.06.1979, 01.06.1982, 01.06.1986, 01.12.1988
Karol Świerczewski
100 złotych 100 złotych pol # 143
100 złotych
15.01.1975, 17.05.1976, 01.06.1979, 01.06.1982, 01.06.1986, 01.12.1988
Ludwik Waryński
200 złotych 200 złotych pol # 144
200 złotych
25.05.1976, 01.06.1979, 01.06.1982, 01.06.1986, 01.12.1988
Jarosław Dąbrowski
500 złotych 500 złotych pol # 145
500 złotych
16.12.1974, 15.06.1976, 01.06.1979, 01.06.1982
Tadeusz Kościuszko
1.000 złotych 1.000 złotych pol # 146
1.000 złotych
02.07.1075, 01.06.1979, 01.06.1982
Mikołaj Kopernik
2.000 złotych 2.000 złotych pol # 147
2.000 złotych
10.05.1977, 01.06.1979, 01.06.1982
Mieszko I - Bolesław Chrobry
5.000 złotych 5.000 złotych pol # 150
5.000 złotych
01.06.1982, 01.06.1986, 01.12.1988
Fryderyk Chopin
10.000 złotych 10.000 złotych pol # 151
10.000 złotych
01.02.1987, 01.12.1988
Stanisław Wyspiański
10.000 złotych 10.000 złotych pol # 152
10.000 złotych
01.02.1989
Maria Curie-Skłodowska
    pol # 153
50.000 złotych
01.12.1989
Stanisław Staszic
    pol # 154
100.000 złotych
01.02.1990
Stanisław Moniuszko
    pol # 155
200.000 złotych
01.12.1989
widok Warszawy

Rzeczpospolita Polska - Narodowy Bank Polski - emisje z lat 1991-1994

Po zmianie nazwy państwa seria "sławni Polacy" była kontynuowana. Dlatego banknoty o nominałach 50.000 i 100.000 złotych istnieją w dwóch odmianach: z napisem "Polska Rzeczpospolita Ludowa" oraz "Rzeczpospolita Polska". Kolejne nominały 500.000, 1.000.000 oraz 2.000.000 złotych mają już tylko napis: "Rzeczpospolita Polska".

Strona główna Strona odwrotna Uwagi
    pol # 159
50.000 złotych (16.11.1993)
Stanisław Staszic
    pol # 160
100.000 złotych (16.11.1993)
Stanisław Moniuszko
    pol # 156
500.000 złotych (20.04.1990, 16.11.1993)
Henryk Sienkiewicz
    pol # 157
1.000.000 złotych (15.02.1991, 16.11.1993)
Władysław Reymont
    pol # 158
2.000.000 złotych (14.08.1992, 16.11.1993)
Ignacy Paderewski

Rzeczpospolita Polska - Narodowy Bank Polski - emisja z 1 marca 1990 r.

Emisja nie wprowadzona do obiegu, a przygotowana na denominację złotego. Składa się z 9 sztuk o nominałach: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 złotych. Wielkości banknotów są jednakowe.

Strona główna Strona odwrotna Uwagi
1 złoty 1 złoty pol # 164
1 złoty (01.03.1990)
2 złote 2 złote pol # 165
2 złote (01.03.1990)
5 złotych 5 złotych pol # 166
5 złotych (01.03.1990)
10 złotych 10 złotych pol # 167
10 złotych (01.03.1990)
20 złotych 20 złotych pol # 168
20 złotych (01.03.1990)
50 złotych 50 złotych pol # 169
50 złotych (01.03.1990)
100 złotych 100 złotych pol # 170
100 złotych (01.03.1990)
200 złotych 200 złotych pol # 171
200 złotych (01.03.1990)
500 złotych 500 złotych pol # 172
500 złotych (01.03.1990)

Rzeczpospolita Polska - Narodowy Bank Polski - emisja aktualna

Aktualnie będący w obiegu zestaw banknotów składa się z 5 sztuk o nominałach: 10, 20, 50, 100 i 200 złotych. Banknoty te noszą datę emisji 25 marca 1994 roku. Poszczególne nominały różnią się wielkością. Zostały wprowadzone do obiegu w ramach denominacji polskiej złotówki w stosunku 1:10.000, czyli najwyższy banknot 200 złotych odpowiada poprzedniemu 2.000.000 złotych.

Strona główna Strona odwrotna Uwagi
10 złotych 10 złotych pol # 173
10 złotych (25.03.1994)

Powrót do strony wyboru państw            Powrót do strony głównej witryny


Przygotowanie strony rozpoczęto: 30.03.2000 r. Strona umieszczona na serwerze: 05.04.2000 r. Ostatnia modyfikacja: 19.09.2005 r.
Rozdzielczość: 800 x 600 lub więcej. Standard polskich znaków: ISO 8859-2 .
Witryna testowana w przeglądarkach: IE 6.0, NN 6.2 oraz Opera 6.05. Zalecana przeglądarka - Internet Explorer 5.0 lub wyżej.
Autor: Andrzej Kotarski © 2000 - 2005